Seckels syndrom


Engelsk navn: Seckel syndrome


Definisjon

Seckels syndrom er en arvelig tilstand hvor barnet allerede i fosterlivet utvikler kortvoksthet og mikrocefali (lite hode). Typiske symptomer er utviklingshemming og karakteristiske ansiktstrekk. Behandlingen er svært individuell og tilpasset den enkeltes symptomer.

Fra Orphanet

ORPHA: 808
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)