RFVT2-related riboflavin transporter deficiency type 2


Engelsk navn: RFVT2-related riboflavin transporter deficiency
Engelske synonym: RTD2,Riboflavin transporter deficiency 2


Definisjon

This disease is described under Riboflavin transporter deficiency

Fra Orphanet

ORPHA: 572543
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: G12.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)