Pyogenic arthritis-pyoderma gangrenosum-acne syndrome


Engelsk navn: PAPA syndrome
Engelske synonym: FRA,Familial recurrent arthritis,Pyogenic arthritis-pyoderma gangrenosum-acne syndrome


Definisjon

Pyogenic arthritis-pyoderma gangrenosum-acne syndrome is a rare pleiotropic autoinflammatory disorder of childhood, primarily affecting the joints and skin.

Fra Orphanet

ORPHA: 69126
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D89.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)