Purine nucleoside phosphorylase deficiency


Engelsk navn: Purine nucleoside phosphorylase deficiency
Engelske synonym: PNP deficiency,PNPase deficiency


Definisjon

A rare immune disease characterized by progressive immunodeficiency leading to recurrent and opportunistic infections, autoimmunity and malignancy as well as neurologic manifestations.

Fra Orphanet

ORPHA: 760
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D81.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)