Pseudohypoparathyreodisme


Engelsk navn: Pseudohypoparathyroidism


Definisjon

Pseudohypoparatyreoidisme (PHP) er en sammensatt gruppe av svært sjeldne, arvelige tilstander der kroppen ikke klarer å respondere på biskjoldbruskjertelhormonet (paratyreoideahormonet – PTH). Tilstanden deles i to hovedgrupper – de med Albrights arvelige osteodystrofi (har skjelettforandringer) og de uten Albrights arvelige osteodystrofi (har ikke skjelettforandringer). TRS er kompetansesenter for undertypene med skjelettforandringer (PHP 1a, PHP 1c og pseudupseudohypoparathyreodisme).

Fra Orphanet

ORPHA: 97593
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10: E20.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)