Proteus’ syndrom


Engelsk navn: Proteus syndrome
Engelske synonym: Partial gigantism-nevi-hemihypertrophy-macrocephaly syndrome


Definisjon

Proteus’ syndrom er en svært sjelden, medfødt tilstand som kjennetegnes av overvekst i flere typer vev. Det er spesielt hud, skjelett og fettvev som påvirkes, men også indre organer, blod- og lymfeårer kan rammes. Det kan for eksempel føre til sideforskjell i kroppsveksten og ulike typer svulster. Tilstanden kan variere fra person til person og kan forverres over tid.

Fra Orphanet

ORPHA: 744
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)