Prader-Willis syndrom

Også kjent som: Prader-Labhart-Willi syndrome
Engelsk navn: Prader-Willi syndrome
Engelske synonym: Prader-Labhart-Willi syndrome


Definisjon

Prader-Willis syndrom (PWS) er en medfødt, genetisk tilstand som kjenne­teg­nes av nedsatt muskelspenning og ernæringsvansker i spedbarnsalder. I løpet av barneårene kan det endre seg til overspising. Varierende grad av utviklingshemming og/eller lærevansker er vanlig. Hormonbehandling kan være aktuelt. Diagnosen kan stilles ved gentest.

Fra Orphanet

ORPHA: 739
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)