Prader-Willis syndrom

Prader-Willis syndrom (PWS) er en medfødt, genetisk tilstand som kjenne­teg­nes av nedsatt muskelspenning og ernæringsvansker i spedbarnsalder. I løpet av barneårene kan det endre seg til overspising. Varierende grad av utviklingshemming og/eller lærevansker er vanlig.

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på Frambu.no
Les mer om oral helse ved sjeldne diagnoser på tako.no
Les mer på helsebiblioteket.no

 

Ressurser (1)