Postsynaptisk kongenitalt myastent syndrom


Engelsk navn: Postsynaptic congenital myasthenic syndromes


Definisjon

This disease is described under Congenital myasthenic syndrome

Fra Orphanet

ORPHA: 98913
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: G70.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)