Periodisk paralyse


Engelsk navn: Periodic paralysis


Definisjon

Periodiske paralyser (PP) er sjeldne arvelige nevromuskulære sykdommer som oftest kjennetegnes ved akutte anfall med lammelser eller muskelsvakhet. Muskelstivhet kan også forekomme.​

Fra Orphanet

ORPHA: 206976
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10: G72.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)