Pearsons syndrom


Engelsk navn: Pearson syndrome


Definisjon

Pearsons syndrom er først og fremst en blodsykdom med nedsatt funksjon i benmargens mitokondrier og alvorlig blodmangel. Tilstanden debuterer i tidlig småbarnsalder (0-2 år).

Fra Orphanet

ORPHA: 699
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D64.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)