Partial duplication of chromosome X


Engelsk navn: Partial duplication of chromosome X
Engelske synonym: Partial trisomy of chromosome X

Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)