Papillon-Lefèvre syndrom


Engelsk navn: Papillon-Lefèvre syndrome
Engelske synonym: Keratosis palmoplantar-periodontopathy syndrome,PLS


Definisjon

Papillon-Lefèvre syndrome (PLS) is a rare ectodermal dysplasia characterized by palmoplantar keratoderma associated with early-onset periodontitis.

Fra Orphanet

ORPHA: 678
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q82.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)