Otopalatodigitalt syndrom


Engelsk navn: Otopalatodigital syndrome spectrum disorder
Engelske synonym: OPD spectrum disorder,OPSD


Definisjon

Otopalatodigitalt syndrom er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi), kjennetegnet av blant annet endringer i skjelettet,  endringer i hodeskallen, ganespalte og hørselstap. Det finnes mange undertyper av otopalatodigitalt syndrom. 

Fra Orphanet

ORPHA: 364541
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)