Osteosklerotisk metafyseal dysplasi


Engelsk navn: Osteosclerotic metaphyseal dysplasia


Definisjon

Osteosklerotisk metafyseal dysplasi er en sjelden arvelig bensykdom (skjelettdysplasi), som blant annet medfører endringer i skjelettet, utviklingsforstyrrelser og nedsatt muskelspenning (hypotoni).

Fra Orphanet

ORPHA: 500548
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q78.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)