Ornitintranscarbamylasemangel

Også kjent som: Ornithine transcarbamylase deficiency, OTD, OTC, OTC deficiency, OTC-mangel
Engelsk navn: Ornithine transcarbamylase deficiency
Engelske synonym: OCT deficiency,OTC deficiency,Ornithine carbamoyltransferase deficiency


Definisjon

Ornitintranscarbamylasemangel (ornithin transcarbamylase deficiency) er en arvelig, medfødt stoffskiftesykdom som oftest rammer nyfødte gutter. Sykdommen skyldes mangelfull omdannelse av nitrogenholdige nedbrytningsprodukter fra proteiner til urinstoff. Dette fører til en opphopning av ammoniakk og andre nitrogenholdige forbindelser i kroppen som kan skade hjernen. Som følge av dette, kan akutte stoffskiftekriser med alvorlige symptomer fra hjernen oppstå i alle aldre. Behandling med proteinfattig diett og unngåelse av visse medikamenter og belastninger kan redusere forekomsten av stoffskiftekriser. Sykdommen vil likevel ofte ha et alvorlig forløp. Hos jenter med genfeilen ses ofte mildere nevrologiske og atferdsmessige symptomer.

Fra Orphanet

ORPHA: 664
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: E72.4

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)