Omenn syndrom


Engelsk navn: Omenn syndrome
Engelske synonym: Combined immunodeficiency with hypereosinophilia


Definisjon

Omenn syndrome (OS) is an inflammatory condition characterized by erythroderma, desquamation, alopecia, chronic diarrhea, failure to thrive, lymphadenopathy, and hepatosplenomegaly, associated with severe combined immunodeficiency (SCID; see this term).

Fra Orphanet

ORPHA: 39041
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D81.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)