Ohtaharas syndrom

Også kjent som: Epileptiske encefalopatier i nyfødt og spedbarnsalder, Early infantile epileptic encephalopathy, Ohtahara syndrome
Engelsk navn: Early infantile epileptic encephalopathy
Engelske synonym: EIEE,Early infantile epileptic encephalopathy with suppression-bursts,Ohtahara syndrome


Definisjon

Ohtahara syndrom er en alvorlig, sjelden tilstand som utvikler seg i løpet av de tre første månedene av livet, vanligvis innen de ti første levedøgn. Sykdommen kjennetegnes av en vanskelig epilepsi og stagnert psykomotorisk utvikling.

Fra Orphanet

ORPHA: 1934
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G40.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)