Nevrofibromatose type 2

Også kjent som: NF 2, Vestibulær schwannomatose
Engelsk navn: Full NF2-related schwannomatosis
Engelske synonym: Full NF2,Full neurofibromatosis type 2,Nonmosaic NF2-related schwannomatosis,Nonmosaic neurofibromatosis type 2


Definisjon

“Nevro” betyr nerve og “fibromatose” betyr tilstand med godartede bindevevsvulster. Til tross for navnelikheten, er nevrofibromatose type 1 (NF1) og nevrofibromatose type 2 (NF2) ulike tilstander. Selv om de har en del likhetstrekk, skiller de seg fra hverandre på vesentlige punkter. NF2 er en alvorlig, medfødt, fremadskridende sykdom kjennetegnet av svulstdannelse i tilknytning til sentralnervesystemet (hjernen og ryggmargen).

Fra Orphanet

ORPHA: 637
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q85.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)