Nevrofibromatose type 1

Også kjent som: NF 1, Von Recklinghausens sykdom
Engelsk navn: Neurofibromatosis type 1
Engelske synonym: Nonmosaic NF1,Nonmosaic neurofibromatosis type 1,Von Recklinghausen disease


Definisjon

Nevro betyr nerve, fibromatose betyr tilstand med godartede bindevevssvulster. Nevrofibromatose type 1 (NF1) er en arvelig tilstand. Den kan gi mange ulike symptomer og tegn avhengig av hvor fibromene utvikler seg. Først og fremst rammes huden, nervesystemet og skjelettet.

Fra Orphanet

ORPHA: 636
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q85.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (2)