Nevroferritinopati


Engelsk navn: Neuroferritinopathy
Engelske synonym: Adult basal ganglia disease,Ferritin-related neurodegeneration,Hereditary ferritinopathy


Definisjon

Neuroferritinopathy is a late-onset type of neurodegeneration with brain iron accumulation (NBIA; see this term) characterized by progressive chorea or dystonia and subtle cognitive deficits.

Fra Orphanet

ORPHA: 157846
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G23.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)