Neutrophil immunodeficiency syndrome


Engelsk navn: Neutrophil immunodeficiency syndrome


Definisjon

Neutrophil immunodeficiency syndrome is a primary immunodeficiency characterized by neutrophilia with severe neutrophil dysfunction, leukocytosis, a predisposition to bacterial infections and poor wound healing, including an absence of pus in infected areas.

Fra Orphanet

ORPHA: 183707
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D71

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)