Netherton syndrom


Engelsk navn: Netherton syndrome
Engelske synonym: Bamboo hair syndrome,Comèl-Netherton syndrome,NS


Definisjon

Netherton syndrom er en medfødt tilstand som gir symptomer i hud, hår og immunforsvar. Alvorlighetsgraden varierer fra person til person, og sykdommen kan endre seg over tid.

Fra Orphanet

ORPHA: 634
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q80.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)