Nemaline myopathy intermediate


Engelsk navn: Intermediate nemaline myopathy


Definisjon

Intermediate nemaline myopathy is a type of nemaline myopathy (NM; see this term) that shows features of typical NM (see this term) in neonates with a more severe progression.

Fra Orphanet

ORPHA: 171433
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)