Nance-Horan syndrome


Engelsk navn: Nance-Horan syndrome


Definisjon

Nance-Horan syndrome (NHS) is characterized by the association in male patients of congenital cataracts with microcornea, dental anomalies and facial dysmorphism.

Fra Orphanet

ORPHA: 627
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)