Myotonia permanens


Engelsk navn: Myotonia permanens


Definisjon

A very rare, persistent and more severe form of potassium-aggravated myotonia (PAM).

Fra Orphanet

ORPHA: 99735
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)