MYH7 relatert kvalitativ eller kvantitativ defekt i betamyosin heavy-chain


Engelsk navn: Qualitative or quantitative defects of beta-myosin heavy chain (MYH7)

Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)