Myastenia gravis

Også kjent som: Mystathenia gravis
Engelsk navn: Myasthenia gravis
Engelske synonym: Acquired myasthenia,Autoimmune myasthenia gravis


Definisjon

Myasthenia gravis (MG) is a rare, clinically heterogeneous, autoimmune disorder of the neuromuscular junction characterized by fatigable weakness of voluntary muscles.

Fra Orphanet

ORPHA: 589
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G70.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)