Multiple intestinal atresia


Engelsk navn: Multiple intestinal atresia
Engelske synonym: Familial intestinal polyatresia syndrome


Definisjon

Multiple intestinal atresia is a rare form of intestinal atresia characterized by the presence of numerous atresic segments in the small bowel (duodenum) or large bowel and leading to symptoms of intestinal obstruction: vomiting, abdominal bloating and inability to pass meconium in newborns.

Fra Orphanet

ORPHA: 2300
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q43.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)