Multiminicore myopati


Engelsk navn: Multiminicore myopathy
Engelske synonym: MmD,Multiminicore disease


Definisjon

A rare hereditary neuromuscular disorder characterized by multiple cores on muscle biopsy and clinical features of a congenital myopathy.

Fra Orphanet

ORPHA: 598
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)