Multifocal motor neuropathy


Engelsk navn: Multifocal motor neuropathy
Engelske synonym: MMN,MMNCB,Multifocal motor neuropathy with conduction block


Definisjon

Multifocal motor neuropathy (MMN) is a rare acquired immune-mediatedneuropathy characterized clinically by a purely motor deficit with conduction block and asymmetric multifocal weakness, fasciculations, and cramping.

Fra Orphanet

ORPHA: 641
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G61.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)