Mowat-Wilson syndrom


Engelsk navn: Mowat-Wilson syndrome
Engelske synonym: Hirschsprung disease-intellectual disability syndrome


Definisjon

Mowat-Wilsons syndrom er en genetisk tilstand som rammer mange deler av kroppen. Diagnosen kan blant annet gi karakteristiske ytre trekk, nedsatt motorikk, utviklingshemning og en tarmsykdom som kalles Hirschsprungs sykdom.

Fra Orphanet

ORPHA: 2152
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q43.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)