Miyoshi myopati

Også kjent som: Miyoshi muskeldystrofi 3 (dysferlinopathy)
Engelsk navn: Miyoshi myopathy


Definisjon

A recessive distal myopathy characterized by weakness in the distal lower extremity posterior compartment (gastrocnemius and soleus muscles) and associated with difficulties in standing on tip toes.

Fra Orphanet

ORPHA: 45448
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)