Mitokondrie-neurogastrointestinal encefalomyopati

Også kjent som: MNGIE
Engelsk navn: Mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy
Engelske synonym: MNGIE


Definisjon

Mitochondrial NeuroGastroIntestinal Encephalomyopathy (MNGIE) syndrome is characterized by the association of gastrointestinal dysmotility, peripheral neuropathy, chronic progressive external ophthalmoplegia and leukoencephalopathy.

Fra Orphanet

ORPHA: 298
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)