Mitochondrial myopathy and sideroblastic anemia


Engelsk navn: Mitochondrial myopathy and sideroblastic anemia
Engelske synonym: MLASA,Myopathy, lactic acidosis and sideroblastic anemia


Definisjon

Mitochondrial myopathy and sideroblastic anemia belongs to the heterogeneous family of metabolic myopathies. It is characterised by progressive exercise intolerance manifesting in childhood, onset of sideroblastic anaemia around adolescence, lactic acidaemia, and mitochondrial myopathy.

Fra Orphanet

ORPHA: 2598
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)