Methylcobalamin deficiency type cblG


Engelsk navn: Methylcobalamin deficiency type cblG
Engelske synonym: Functional methionine synthase deficiency type cblG


Definisjon

This disease is described under Homocystinuria without methylmalonic aciduria

Fra Orphanet

ORPHA: 2170
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: E72.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)