Metakondromatose


Engelsk navn: Metachondromatosis


Definisjon

Metakondromatose er en svært sjelden tilstand, der både flere benete utvekster (exostoser) og brusksvulster (enkondromer) opptrer samtidig.

Fra Orphanet

ORPHA: 2499
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q78.4

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)