Melorheostose


Engelsk navn: Melorheostosis


Definisjon

Melorheostose er en svært sjelden bindevevssykdom som først og fremst påvirker skjelettet ved at det ytre laget i knokkelen (benbarken) blir fortykket (sklerose/hyperostose). Tilstanden er vanligvis begrenset til en side av kroppen. Symptomer er smerter, stivhet, hudforandringer og nedsatt leddbevegelighet (kontrakturer).

Fra Orphanet

ORPHA: 2485
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: M85.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)