MELAS

Også kjent som: Mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes, Mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis, and stroke-like episodes, Mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes, Mitokondriell myopati, Mitokondriell myopati
Engelsk navn: MELAS
Engelske synonym: Mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes,Mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis, and stroke-like episodes,Mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes


Definisjon

MELAS er en sjelden mitokondriesykdom som gir symptomer fra mange organsystemer. Det er typisk med gjentatte slagliknende episoder og andre symptomer fra sentralnervesystemet som epilepsi og demens.

Fra Orphanet

ORPHA: 550
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)