Medfødt mangel av underarm og hånd (dysmeli)


Engelsk navn: Amelia of upper limb


Definisjon

A rare, non-syndromic limb reduction defect characterized by complete or near-complete congenital absence of one (unilateral) or both (bilateral) of the upper extremities, occurring due to an intrauterine insult during the very early stages of embryonic development. It may be an isolated anomaly, but is more commonly observed in combination with multiple other congenital malformations.

Fra Orphanet

ORPHA: 294967
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (8)

Illustrasjon, liten jente med dysmeli, med skolesekk
  |  20 min

Nettkurs om dysmeli

I dette kurset vil du lære hva dysmeli er, hvilke utfordringer dette medfører for barnet og hvordan dere kan tilrettelegge undervisning og hjelpe barnet til deltagelse både sosialt og faglig.

Dame med dysmeli
  |  25 min

Dysmelistudien

Studie om smerter og deltakelse i arbeidslivet hos personer med dysmeli.