Mazabrauds syndrom


Engelsk navn: Mazabraud syndrome
Engelske synonym: Myxoma with fibrous dysplasia


Definisjon

Mazabrauds syndrom er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi), kjennetegnet av unormal benstruktur (fibrøs dysplasi) og godartede svulster i muskulaturen (intramuskulære myxomer).

Fra Orphanet

ORPHA: 57782
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: M85.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)