Maternally inherited diabetes and deafness

Også kjent som: MIDD
Engelsk navn: Maternally-inherited diabetes and deafness
Engelske synonym: MIDD,Maternally-inherited diabetes and hearing loss,Mitochondrial diabetes


Definisjon

Maternally inherited diabetes and deafness (MIDD) er en mitokondriesykdom med diabetes og nedsatt hørsel som mest fremtredende symptomer. Diabetes ved MIDD karakteriseres av høyt blodsukker (hyperglykemi) som resultat av mangel på hormonet insulin, som regulerer at mengden sukker i blodet. Rundt 1 % av alle med diabetes har MIDD.

Fra Orphanet

ORPHA: 225
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: E34.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)