Marfanoid habitus-facial dysmorfisme-skjelettabnormalitet-hjertedefekt syndrom

Også kjent som: Congenital heart defects and skeletal abnormalities syndrome
Engelsk navn: Marfanoid habitus-facial dysmorphism-skeletal abnormality-heart defect syndrome


Definisjon

Marfanoid habitus-facial dysmorfisme-skjelettabnormalitet-hjertedefekt syndrom er en svært sjelden tilstand kjennetegnet av skjelettforandringer, påvirkning av hjerte og hovedpulsåren.

Fra Orphanet

ORPHA: 643503
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)