Malign hypertermi

Også kjent som: Malignant hyperthermia of anesthesia
Engelsk navn: Malignant hyperthermia of anesthesia
Engelske synonym: Hyperthermia of anesthesia


Definisjon

Malignant hyperthermia (MH) is a pharmacogenetic disorder of skeletal muscle that presents as a hypermetabolic response to potent volatile anesthetic gases such as halothane, sevoflurane, desflurane and the depolarizing muscle relaxant succinylcholine, and rarely, to stresses such as vigorous exercise and heat.

Fra Orphanet

ORPHA: 423
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: T88.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)