Majeed syndrome


Engelsk navn: Majeed syndrome
Engelske synonym: Chronic recurrent multifocal osteomyelitis-congenital dyserythropoietic anemia-neutrophilic dermatosis syndrome


Majeed syndrome is a rare genetic multisystemic disorder characterized by chronic recurrent multifocal osteomyelitis, congenital dyserythropoietic anemia, which may be accompanied by neutrophilic dermatosis.Informasjon

Senter for sjeldne diagnoser ved OUS har kunnskap om diagnosen.

ORPHA: 77297
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D84.8Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)