Majeed syndrome


Engelsk navn: Majeed syndrome
Engelske synonym: Chronic recurrent multifocal osteomyelitis-congenital dyserythropoietic anemia-neutrophilic dermatosis syndrome


Definisjon

Majeed syndrome is a rare genetic multisystemic disorder characterized by chronic recurrent multifocal osteomyelitis, congenital dyserythropoietic anemia, which may be accompanied by neutrophilic dermatosis.

Fra Orphanet

ORPHA: 77297
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D84.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)