Limb-girdle muskeldystrofi type R4 Beta-sarcoglycan-relatert

Også kjent som: Limb-girdle muskeldystrofi type R4 Beta-sarcoglycan-relatert Autosomal recessive limb‑girdle muscular dystrophy type 2E, Limb Girdle 2E, Limb-girdle muskeldystofi type R4 (2E)
Engelsk navn: Beta-sarcoglycan-related limb-girdle muscular dystrophy R4
Engelske synonym: Autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy type 2E,Beta-sarcoglycan-related LGMD R4,Beta-sarcoglycanopathy,LGMD due to beta-sarcoglycan deficiency,LGMD type 2E,LGMD2E,Limb-girdle muscular dystrophy due to beta-sarcoglycan deficiency,Limb-girdle muscular dystrophy type 2E


Definisjon

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) er en sekkebetegnelse for flere sjeldne arvelige muskelsykdommer som gir gradvis svekkelse av muskulaturen i hofte- og skulderpartiene.

Fra Orphanet

ORPHA: 119
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (2)

Illustrasjon delt spiserør hos barn
  |  4 min

Innføring i øsofagusatresi

Kort informasjonsfilm om tilstanden øsofagusatresi (lukket spiserør), og behandling og oppfølging av denne diagnosen.