Limb-girdle muskeldystrofi type R23 Laminin-subunit relatert


Engelsk navn: Laminin subunit alpha 2-related limb-girdle muscular dystrophy R23
Engelske synonym: LGMD type R23,Laminin subunit alpha 2-related LGMD R23,Laminin subunit alpha 2-related late-onset muscular dystrophy


Definisjon

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) er en sekkebetegnelse for flere sjeldne arvelige muskelsykdommer som gir gradvis svekkelse av muskulaturen i hofte- og skulderpartiene.

Fra Orphanet

ORPHA: 565837
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)