Limb-girdle muskeldystrofi type R22 Collagen VI-relatert (Bethlem myopati)

Også kjent som: LGMD 2L (R12), Bethlem myopathy
Engelsk navn: Bethlem myopathy
Engelske synonym: Benign autosomal dominant myopathy

Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (2)