Limb-girdle muskeldystrofi type R19 GMPPB-relatert


Engelsk navn: GMPPB-related limb-girdle muscular dystrophy R19
Engelske synonym: Autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy type 2T,GMPPB-related LGMD R19,LGMD type 2T,LGMD2T,Limb-girdle muscular dystrophy type 2T


Definisjon

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) er en sekkebetegnelse for flere sjeldne arvelige muskelsykdommer som gir gradvis svekkelse av muskulaturen i hofte- og skulderpartiene.

Fra Orphanet

ORPHA: 363623
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)