Limb-girdle muskeldystrofi type D4 Calpain3-relatert

Også kjent som: LGMD 2I (R9), Limb Gridle 1I, Limb-girdle muskeldystrofi type D4 Calpain-relatert
Engelsk navn: Calpain-3-related limb-girdle muscular dystrophy D4
Engelske synonym: LGMD type D4,LGMD1I,Limb-girdle muscular dystrophy type D4


Definisjon

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) er en sekkebetegnelse for flere sjeldne arvelige muskelsykdommer som gir gradvis svekkelse av muskulaturen i hofte- og skulderpartiene.

Fra Orphanet

ORPHA: 565909
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)