Limb girdle muskeldystrofi type 1H


Engelsk navn: OBSOLETE: Autosomal dominant limb-girdle muscular dystrophy type 1H
Engelske synonym: LGMD1H


Definisjon

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) er en sekkebetegnelse for flere sjeldne arvelige muskelsykdommer som gir gradvis svekkelse av muskulaturen i hofte- og skulderpartiene.

Fra Orphanet

ORPHA: 238755
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)